Informaţii cu privire la prelucrarea DCP ale unui Client Parte Contractantă

Prin Client "Parte Contractantă" se înţelege o persoană care prin intermediul Rellox a realizat, realizează sau se pregăteşte să realizeze o tranzacţie comercială, cum ar fi achiziţionarea sau vânzarea unui imobil.

Scopul prelucrării DCP:

 • Încheierea cu succes a unei tranzacţii comerciale (de ex., vânzare/cumpărare de imobile),
 • Încheierea unui contract a cărui parte contractantă este persoana vizată,
 • Îndeplinirea unor obligaţii legale, cum ar vi înregistrarea în cadastrul imobiliar, plata taxelor legale etc.
 • Evidenţa documentelor contractuale şi a documentelor aferente, pentru perioada de timp necesară protecţiei părţilor contractuale, de exemplu, din motive legate de creanţe, obligaţii de închiriere etc.
 • Prelucrarea altor oferte comerciale şi trimiterea acestora la Clientul Parte Contractantă.

Categorii de DCP vizate

 • Prenumele şi numele
 • Data de naştere
 • Domiciliul stabil
 • Adresă de contat
 • Nr. telefon de contact
 • Adresă de e-mail de contat
 • Număr paşaport
 • Eventual, alte DCP necesare scopurilor prelucrării

Categorii de beneficiari ai DCP:

 • Angajaţi şi persoane autorizate de administratorul DCP, care au nevoie de aceste DCP pentru a respecta scopul prelucrării.
 • Parteneri de afaceri ai companiei Rellox, cum ar fi vânzători/cumpărători de imobile sau reprezentanţi ai acestora etc.
 • Birouri de avocatură.
 • Notari.
 • Autorităţi locale şi de stat, cum ar fi oficii cadastrale etc.
 • Administratori de imobile.
 • Companii care organizează închirierea imobilelor.
 • Consultanţi fiscali.
 • Consultanţi de credite ipotecare.
 • Furnizor de servicii IT.
 • Eventual, alte persoane relevante pentru scopurile prelucrării DCP.

Durata de timp în care DCP sunt procesate

Rellox are dreptul de a prelucra DCP ale Clientului Parte Contractantă pe durata de timp necesară protecţie părţilor contractuale participante. Prin data concretă a ştergerii DCP din baza de date a Rellox se înţelege data de 24 mai a anului următor împliniri a 10 ani de la realizarea tranzacţiei comerciale.

În cazul în care, simultan cu realizarea unei tranzacţii comerciale principale, sunt încheiate şi alte contracte (cum ar fi un contract de închiriere) care continuă să producă efecte şi după data de 24 mai a anului următor împliniri a 10 an de la realizarea tranzacţiei comerciale, Rellox are dreptul de prelucra DCP ale Clientului Parte Contractantă pe o perioadă de 5 ani după încetarea acestor contracte.

Doresc să primesc noutăţi şi oferte actuale de proprietăţi imobiliare, gratuit şi direct la e-mail-ul meu:
Doresc să primesc noutăţi şi oferte actuale de proprietăţi imobiliare, gratuit şi direct la e-mail-ul meu: