Informaţii despre prelucrarea DCP pentru Angajaţi, colaboratori, candidaţi la un loc de muncă

Angajaţii sunt persoane care lucrează pentru Rellox în baza unui contract de muncă (relaţie de muncă, acord de muncă).

Colaboratorii sunt persoane care lucrează pentru Rellox în cadrul unei alte relaţii juridice, de exemplu pe baza unui contract de realizare a unei lucrări de autor etc.

Candidaţi la un loc de muncă sunt persoane care au furnizat DCP către Rellox în scopul evaluării competenţelor pentru un loc de muncă în Rellox.

Scopul prelucrării DCP: *)

 • Încheierea unui contract de muncă sau a altui tip de contract / acord, contract de realizare a unei lucrări de autor etc.
 • Plata salariului / onorariului.
 • Deducerea taxelor şi impozitelor obligatorii.
 • Alte obligaţii stabilite prin lege, pe care Rellox le are faţă de angajaţi şi colaboratori.

Categorii de DCP vizate: *)

 • Prenumele şi numele.
 • Data de naştere.
 • CNP.
 • Domiciliul stabil.
 • Adresa de contat.
 • Nr. telefon de contact.
 • Adresă de e-mail de contat.
 • Banca.
 • Eventual, alte DCP necesare scopurilor prelucrării DCP.

Categorii de beneficiari ai DCP: *)

 • Angajaţi şi persoane autorizate de administratorul DCP, care au nevoie de aceste DCP pentru a respecta scopul prelucrării.
 • Furnizori externi de servicii de contabilitate.
 • Birouri de avocatură.
 • Furnizori de servicii IT.
 • Autorităţi şi instituţii de stat.

Durata de timp în care DCP sunt procesate: *)

Rellox are obligaţia de prelucra DCP al angajaţilor şi colaboratorilor pe durata da valabilitate a contractelor încheiate cu aceştia, cum ar fi contract de muncă sau de colaborare, precum şi pe o perioadă de timp ulterioară încetării valabilităţii acestor contracte, aşa cum impune legislaţia aplicabilă.

*) Datele specificate se referă doar la angajaţi şi colaboratori

Candidaţii la un loc de muncă

În cazul candidaţilor la un loc de muncă sau pentru colaborare, Rellox colectează şi prelucrează numai DCP pe care un astfel de candidat le-a furnizat în mod benevol (de regulă, sub formă de CV). Rellox prelucrează DCP ale unor candidaţi timp de 3 ani de la data în care a intrat în posesia acestor DCP, în scopul contactării viitoare a acestor candidaţi.

Prin data concretă a ştergerii DCP din baza de date a Rellox se înţelege data de 24 mai a anului următor împliniri a 3 ani de la data furnizării DCP.  

DCP sunt destinate doar pentru angajaţi şi persoanele autorizate de administratorul DCP, care au nevoie de aceste DCP pentru a respecta scopul prelucrării.

Doresc să primesc noutăţi şi oferte actuale de proprietăţi imobiliare, gratuit şi direct la e-mail-ul meu:
Doresc să primesc noutăţi şi oferte actuale de proprietăţi imobiliare, gratuit şi direct la e-mail-ul meu: